Afspraken

Op dit moment nemen wij geen nieuwe patiënten aan voor tandheelkunde.
Wel kunt u zich inschrijven voor orthodontie, ook als u bij een andere tandarts zit.

Uw krijgt van ons 2 keer per jaar een oproep per mail of de post, waarna u telefonisch een afspraak bij ons kunt maken.  Indien uw gebit het toelaat, kunt u dit in overleg met de tandarts wijzigen naar 1 keer per jaar.

Bij kinderen kijkt de tandarts voor het eerst naar het gebit vanaf de leeftijd van 2 jaar.

Als u een afpraak wilt verzetten of afzeggen dan graag minimaal 24 uur van tevoren.
Zo hebben wij nog kans deze plek op te vullen.  Mocht u het korter dan 24 van tevoren doen,
dan kunnen wij, conform de afspraken van het NMT, u de gereserveerde tijd in rekening brengen.


Wat te doen als u een afspraak wilt maken bij de kaakchirurg.

Als u een afspraak moet maken bij de kaakchirurg, dan heeft u de mogelijk om dit telefonisch doen of via de website van het Amphia ziekenhuis te Breda of Bergen op Zoom.
Hiervoor is altijd een verwijzing via de tandarts nodig. Deze krijgt u mee als u hier op consult bent geweest.

Klik hier  voor het maken van een digitale afspraak met de kaakchirurg in Breda of Bergen op Zoom.

Locatie Molengracht
Molengracht kaakchirurgie oost 16

Molengracht 21
4818 CK Breda

Polikliniek
: maandag tot en met vrijdag
Telefoonnummer afsprakenbalie: 076-595 3023, keuze 1
E-mailadres: baliekaakchirurgie@amphia.nl

Klein Arsenaal Bergen op Zoom

Dubbelstraat 90
4611 GM Bergen op Zoom

Wilt u telefonisch een afspraak maken bij Klein arsenaal?  U kunt bellen naar 088 – 33 88 422 op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur.